CfP: Sarajevski filološki susreti 5

Peta međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti održat će se 20.-22. 09. 2018. Više informacija na stranicama Bosanskog filološkog društva.